אלון תבור תקלת ביוב


אלון תבור- מתחת למפעל הוליס קריסת קטע השני והיווצרות בור בכביש.
ביצוע עבודות דחופות החלפת הקטע השני. 
עבודת לילה

אלון תבור- חפירות