הודעה ממקורות על שינוי מקור מים אוקטובר 2021


החל מתאריך 31.10.2021 יבוצע שינוי בתמהיל מי השתייה המסופקים לצרכני מרחב הצפון : יסופקו מים ממתקן הסינון המרכזי , המספק מי כנרת מטופלים בשילוב קידוחי מי תהום מקומיים .
בעקבות השינוי בתמהיל מקורות המים עשויים להתרחש שינויים בטעם ובריח במים המסופקים.

בריכות מים