הודעה ממקורות על שינוי מקור מים מאפריל 2020


בין התאריכים 5/4/20-16/4/20 בין מקורות המים שיסופקו ישולבו גם מים מותפלים בנוסף למי כנרת מסוננים
וקידוחי מי תהום מקומיים, ביחסים משתנים.
בעקבות השינוי בתמהיל מקורות המים עשויים להתרחש שינויים בטעם ובריח במים המסופקים.

בריכות מים