פרויקטים שמתבצעים בעמק יזרעאל

חב' יובלי העמק אמונה על הפרוייקטים בנושאי ביוב ומים. פרויקטים מסתיימים וחדשים מתחילים. על מנת לשפר את קווי המים והביוב ביישובי עמק יזרעאל


פרויקטים בביצוע :

  1. קבוץ מרחביה -שדרוג קווי ביוב ומים בתוך הקבוץ
  2. כפר תקווה- שדרוג קו ביוב
  3. תמרת- שדרוג קו ביוב מאסף
  4. אזה"ת אלון תבור- שדרוג קו מים
  5. הקמת תחנת שאיבה אלוני אבא ובית לחם

פרויקטים שייצאו השנה:

  1. בלפוריה- שדרוג קו מים
  2. קבוץ כפר החורש- שדרוג קו מים וביוב

פרויקטים שהסתיימו השנה

  1. קבוץ הסוללים- שדרוג קווי ביוב בתוך הקבוץ
  2. מנשיה זבדה- שדרוג קווי מים

טרקטור בעבודה