מחשבון אגרת מים דו חודשית למגורים לפי מספר נפשות המתגוררות בנכס