מערכת הביוב - מהבית אל מתקן טיפול בשפכים

 • במדינת ישראל מיוצרים מדי שנה כ- 530 מליון מ"ק שפכים. מרבית השפכים עוברים טיהור ומשמשים, לאחר מכן, להשקיה חקלאית. טיהור השפכים מתבצע באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, במתקן מיוחד הממוקם בדרך כלל בסמוך לכל עיר או למספר ערים ביחד. המתקן נקרא מט"ש (מתקן לטיהור שפכים). השפכים המטוהרים נקראים קולחין. שפכים שאינם מטופלים או מטופלים באיכות נמוכה עלולים לזהם את מי התהום, הנחלים, הקרקע, הים וכן לפגוע בצמחייה.
 • מרגע הדחת האסלה הביתית עוברים השפכים מסע ארוך במערכת הביוב כשבסופו הם מגיעים למט"ש. מערכת הביוב המודרנית הינה עולם ומלואו ומורכבת ממספר תת מערכות.
 • תחילה הביוב עובר למערכת הביוב הפרטית של כל בית מגורים או בית עסק. סביב כל בית ישנן מס' שוחות ביוב מרכזיות עם צינורות המחברים ביניהן. זרימת הביוב הינה גרוויטציונית,  כלומר, מאזור גבוה לנמוך יותר. מהמערכת הפרטית עובר הביוב לצנרת הביוב הפנימית של היישוב ומשם עובר הביוב אל תחנות שאיבה אזוריות או מתקני הפרדת מוצקים. מטרת תחנות השאיבה היא לווסת את הביוב המגיע למט"ש וכן ל"דחוף" את הביוב לכיוונו דרך קווי ביוב מאספים. במידה והמט"ש נמצא באזור גיאוגרפי גבוה יותר, כך שזרימה גרווטציונית אינה מתאפשרת, יש צורך במשאבות. בעמק יזרעאל ישנן 32 תחנות שאיבה ו-5 מתקני אגור ושטוף המתופעלים ומתוחזקים ע"י חברת יובלי העמק.

תהליך הביוב מהבית אל מפעל טיפול בשפכים

 • במט"ש מתבצע תהליך טיהור השפכים עד לקבלת מי קולחין, ברמות איכות שונות כתלות באופי המט"ש. מי הקולחין משמשים  להשקיה חקלאית, לתיירות, למגרשי ספורט, לגינון ולתעשייה.
  • ישנם  3 שלבים של תהליך הטיפול בשפכים:
 1.  שלב הטיפול הראשוני – הפרדת מוצקים גסים ושיקוע מוצקים עדינים. 
 2.  שלב הטיפול השניוני – טיפול ביולוגי בחיידקים.
 3.  שלב הטיפול השלישוני – סינון, אגירה עונתית וחיטוי בהכלרה.
 • מתקני טיהור השפכים שנבנו עד כה חויבו להביא את הקולחין לאיכות "שניונית". נכון להיום, הכוונה לשדרג באופן הדרגתי את מתקני הטיפול כך שיפיקו מי קולחין ברמה "שלישונית" שתאפשר לחקלאים השקיה בלתי מוגבלת לגידולי שדה בהתאם לתקנים הנדרשים.
 • במדינות רבות בעולם נחשבים מי השפכים למטרד שיש לסלקו. לעומת זאת, במדינת ישראל, לנוכח מצוקת המים הקשה, מי השפכים מטופלים ומושבים לשימוש חוזר. בשנים האחרונות קיימת עלייה גדולה בשימוש בקולחין, עלייה אשר צפויה להימשך גם בעתיד. מטרתם המרכזית של המפעלים היא העברת מי הקולחין להשקיה בענפי החקלאות והגינון וכן לשימוש בתעשייה וכך לחסוך בשימוש במים שפירים. בנוסף לכך השבת הקולחין מהווה פתרון לסילוק השפכים, המהווים מפגע אקולוגי. 
 • בעמק יזרעאל ישנם 7 מתקני טיפול בשפכים המפוזרים ברחבי העמק, מתקנים אלה מתופעלים ומתוחזקים ע"י קבלני משנה והינם בבעלות משותפת של המועצה, חברת יובלי העמק ותאגידי מים שכנים.
 • בישראל שיעור השבת הקולחין הגבוה בעולם ועומד על כ- 75%, מרביתם לשימוש חקלאי. ההשבה מתבצעת באמצעות כ - 135 מפעלים המספקים כ - 355 מליון מ"ק בשנה. כמות זו מהווה כ - 31% מסך המים המסופקים לחקלאות וכ- 18% מסך המים המסופקים במדינה לכל השימושים. בהתאם לתוכניות משק המים, בתוך כ - 5 שנים ינוצלו 95% ממי הקולחין לשימושים השונים, דבר שיאפשר הפניית מים שפירים נוספים לשימוש ביתי.