איומים וסכנות בתחום המים:

מערכת מים

פגיעה במערכת המים יכולה להתרחש כתוצאה מאסונות טבע כמו רעידת אדמה, צונאמי או שיטפונות, כתוצאה מפגיעה מכוונת של גורמים עונים כמו במלחמה, באירועי טרור ( במקרים כאלה הפגיעה יכולה להיות קונבנציונאלית או בלתי קונבנציונאלית) או במקרה של תקלות.

החברה הינה חלק מהמטה המועצתי בשעת חירום ומהווה מטה מקצועי וביצועי בתחום המים והביוב.

יובלי העמק תספק מים/ חלוקת מים במקומות שבהם יהיו שיבושים או הפסקות מים באספקת המים.

אחריות זו תממוש על ידי ניוד מיכלי מים שבאחריות יובלי העמק למקומות שיידרשו כולל מילוי בסבבים.

המיכלים מאוחסנים במחסן חירום במועצה .

לפרטים נוספים לחץ כאן.