חברת יובלי העמק אחראית על מערכות המים הציבוריות ביישובים (בהם הינה ספקית המים) עד למד המים הראשי בנכס המגורים.  

להלן מידע שיסייע לכם באיתור תקלות במערכת המים הביתית.

איתור נזילות מים

כדי לבדוק האם מדובר בנזילת מים יש לסגור את כל הברזים בנכס ולוודא שאין שימוש במים (לדוגמא: מדיח, מכונת כביסה) ולאחר מכן לגשת למד המים. אם נמצא שהפרפר המרכזי במד המים מסתובב, ככל הנראה מדובר בנזילה או בברז שנשאר פתוח. במידה ומד המים מסתובב למרות שאין שימוש יזום במים בנכס, יש למצוא את מקור הנזילה  כגון: ברז בחצר, מערכת השקיה, דודי שמש וכדומה.

אם הבדיקה מעידה על אובדן מים במערכת, יש להזמין איש מקצוע שיסייע באיתור הנזילה ותיקונה.  תיקון הנזילה הינו באחריות בעל הנכס ועל חשבונו. יש לשמור את הקבלה/אסמכתא מפורטת בדבר ביצוע התשלום על מנת שתהווה אסמכתא לקיומה של הנזילה ולתיקונה.

במקרה של צריכה חריגה בגין נזילת מים סמויה, רשאית החברה להפחית את החיוב החריג בתנאים הבאים:
  1.  מילוי טופס על נזילה .
  2. המצאת חשבונית מס בגין תיקון הנזילה או אסמכתא אחרת (במידה ובוצע תיקון עצמי ללא אסמכתא, יש לציין זאת במפורש) והעברתו למחלקת גבייה.
  3. במידה ויימצא כי אכן הייתה נזילה סמויה שתוקנה, תעריך החברה את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה קודמת או במשך השנה השוטפת. בעד המים שלא נעשה בהם שימוש מעבר לצריכה הממוצעת כתוצאה מהנזילה, יזוכה ההפרש בין תעריף החיוב לתעריף העלות. כמו כן, ההפחתה הנ"ל מוגבלת לשתי תקופות חשבון בלבד.

בדיקת תקינות מד המים (בדיקת בוררות)

אם קיים חשש כי מד המים אינו תקין, ניתן לפנות לחברה בבקשה לבדיקת תקינות מד המים (בדיקת בוררות).

במידה ותוצאות הבדיקה מצביעות על מד תקין, התושב ישלם עבור עלות הבדיקה (בהתאם לתקנות) ואולם באם נמצאה תקלה, מד המים יוחלף על חשבון החברה.

כלי נוסף לאיתור נזילות וחסכון במים הינו - צפייה בצריכת המים:

חברת יובלי העמק מנהלת מעקב יום יומי (באמצעות מערכת בקרת מונים) אחרי צריכות המים של התושבים ביישובים בהם הינה ספקית המים. ברגע שמתגלה צריכה חריגה נציג יובלי העמק בודק ומתריע על כך והמקרה נבדק.