אגרת מים לצריכה ביתית (מגורים) ותעשייתית

תשלום אגרת המים כולל: מחיר המים  |  קרן שיקום  |  תיקוני שבר  |  תפעול ותחזוקה שוטפת לכל מערכת המים בישוב  |

סוג צריכה תעריף (₪ / מ"ק) תיאור
ביתית- תעריף א' 3.068 ₪ עבור 3.5 מ"ק מים ראשונים או חלק מהכמות המוכרת לנפש/לחודש
ביתית- תעריף ב' 8.902 ₪ עבור כל מ"ק נוסף מעבר לכמות המוכרת לנפש
תעשייה  7.609 ₪  עבור כמות של עד 15,000 מ"ק בשנה
תעשייה 7.009 ₪  עבור כמות מעל 15,000 מ"ק בשנה דרך מד מים אחד
גינון ציבורי בישוב 8.902 ₪ עבור כל מ"ק מים

*התעריפים המפורטים בזאת נקבעים ומפורסמים על ידי רשות המים בישראל

כיצד מחושבים התעריפים בחשבונות המים החודשיים הנשלחים אלינו ?

כל משפחה זכאית ל-3.5 מ"ק מים לחודש לנפש, בתעריף א'- הנמוך .
כל צריכה נוספת מעל ה-3.5 מ"ק לחודש לנפש תחושב לפי תעריף ב'- הגבוה יותר.

* התעריף מעודכן ליום 1.1.17.

» מחשבון מים

*המחשבון נועד לשירות התושב לצורך אומדן בלבד ואינו מחייב את החברה/מח' גביה.

 

למידע נוסף בנושא גבייה ניתן לפנות למחלקת גבייה:

מחלקת גביה
04-6520115