אגרת ביוב- מחויבת אחת לחודשיים עבור טיפול בשפכים ואחזקה שוטפת של מערכת הביוב הציבורית.

היטל ביוב- תשלום חד פעמי עבור כל מ"ר בנוי ומ"ר קרקע כחלק מתהליך קבלת היתר בניה.

 

  • אגרת הביוב מחויבת אחת לחודשיים, הינו עבור טיפול בשפכים ואחזקה שוטפת של מערכת הביוב הציבורית הובלה וטיפול במכון השפכים.,
  • אגרת ביוב למגורים לפי צריכת מים - בהתאם לכללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (תיקון),התשע"ג-2013.
  • על פי הוראת השעה החדשה, חיוב אגרת הביוב מתבצע על פי צריכת המים בלבד.
  • תעריף אגרת הביוב  הינו 3.52₪ /לכל מ"ק מים. תעריף האגרה חושב בהתאם לסך ההוצאות בגין הטיפול במשק הביוב המחולק בצריכת המים הכוללת. כאשר 75% מכמות המים הנצרכת זורמת לביוב והשאר משמש בין היתר להשקיית גינות.
  • ההוצאות השוטפות כוללות בין היתר, הוצאות תפעול, טיהור במכון טיהור שפכים, עלות שיקום התשתיות ועוד.
  • תעריף אגרת הביוב הינו צמוד מדד - 1 בינואר  2014 נקבע ואושר על ידי רשות המים.

 

מחשבון אגרת ביוב

המחשבון נועד לשירות התושב לצורך אומדן בלבד ואינו מחייב את החברה/מח' גביה.

» מחשבון אגרת ביוב

הסבר חיוב :

תשלום אגרת הביוב למגורים יופעל לפי מנגנון חורף קיץ:

חיוב בתקופת הקיץ ( חודשים אפריל- נובמבר)- יחושבו צריכות המים הממוצעות היומיות שנמדדו בתקופת החורף, במכפלה של סך הימים

בתקופת החיוב ( 60 ימים), כשסה"ע הצריכה הממוצעת מוכפלת בתעריף שפכים בלבד, או לפי צריכת המים שנקראה במד המים בתקופת החיוב, לפי

הנמוך מבינהם.

חיוב בתקופת החורף ( חודשים דצמבר-מרץ)- הכמות שנצרכה בנכס בתקופת החורב תחויב במכפלה של 0.9, דהיינו התושבים יחוייבו רק ב-90% מצריכת המים

כפול תעריף שפכים בלבד, זאת בשל ההנחה כי גם בתקופה זו לא כל צריכת המים זורמת לביוב.

 

מחשבון היטל ביוב

המחשבון נועד לשירות התושב לצורך אומדן בלבד ואינו מחייב את החברה/מח' גביה

» מחשבון היטל ביוב

הסבר חיוב:

היטל ביוב נגבה עבור הקמת תשתיות האיסוף והולכת הביוב, המתקנם ומכוני הטיפול בשפכים.

ההיטל משולם כחלק מתהליך קבלת היתר הבניה לבניין חדש ו/או הרחבה של מבנה קיים.

זהו תשלום חד פעמי ומחושב עפ"י חוק, עבור כל מ"ר בנוי וכל מ"ר קרקע ( מגרש) בנכס.

תעריפי ההיטל נקבעו בכללי רשות המים.

למידע נוסף בנושא גבייה ניתן לפנות למחלקת גבייה:

מריה קמריאן
פקידת גביה
04-6520038