אגרת ביוב- מחויבת אחת לחודשיים עבור טיפול בשפכים ואחזקה שוטפת של מערכת הביוב הציבורית.

היטל ביוב- תשלום חד פעמי עבור כל מ"ר בנוי ומ"ר קרקע כחלק מתהליך קבלת היתר בניה.

 

  • אגרת הביוב מחויבת אחת לחודשיים, הינו עבור טיפול בשפכים ואחזקה שוטפת של מערכת הביוב הציבורית הובלה וטיפול במכון השפכים.,מחשבון אגרת ביוב

 

 

הסבר חיוב :

תשלום אגרת הביוב למגורים יופעל לפי מנגנון חורף קיץ:

חיוב בתקופת הקיץ ( חודשים אפריל- נובמבר)- יחושבו צריכות המים הממוצעות היומיות שנמדדו בתקופת החורף, במכפלה של סך הימים

בתקופת החיוב ( 60 ימים), כשסה"ע הצריכה הממוצעת מוכפלת בתעריף שפכים בלבד, או לפי צריכת המים שנקראה במד המים בתקופת החיוב, לפי

הנמוך מבינהם.

חיוב בתקופת החורף ( חודשים דצמבר-מרץ)- הכמות שנצרכה בנכס בתקופת החורב תחויב במכפלה של 0.9, דהיינו התושבים יחוייבו רק ב-90% מצריכת המים

כפול תעריף שפכים בלבד, זאת בשל ההנחה כי גם בתקופה זו לא כל צריכת המים זורמת לביוב.

 

 

 

הסבר חיוב:

היטל ביוב נגבה עבור הקמת תשתיות האיסוף והולכת הביוב, המתקנם ומכוני הטיפול בשפכים.

ההיטל משולם כחלק מתהליך קבלת היתר הבניה לבניין חדש ו/או הרחבה של מבנה קיים.

זהו תשלום חד פעמי ומחושב עפ"י חוק, עבור כל מ"ר בנוי וכל מ"ר קרקע ( מגרש) בנכס.

תעריפי ההיטל נקבעו בכללי רשות המים.

למידע נוסף בנושא גבייה ניתן לפנות למחלקת גבייה: בטל 04-6520038

ניתן להיכנס לספר התעריפים יולי 2023 שם מפורסם כל התעריפים של המים  והביוב https://www.gov.il/BlobFolder/reports/rates_general1/he/tarifim_july_2023.pdf