חב' יובלי העמק עברה לבנין אחר במתחם המועצה, המשרדים ( לשעבר משרדי המפעם) נמצאים ליד מבנה הסב יום .