תושבות יקרות, תושבים יקרים

בהמשך להעברת ספק המים מהמועצה לחברת 'יובלי העמק' ביישובים:
סואעד חמירה, מנשית זבדה, בלפוריה, קיבוץ מרחביה, הסוללים, כפר החורש, אחוזת ברק ובהרחבות הקיבוצים: יפעת, גבת, דברת, גניגר, עין דור, שריד, חנתון;

ניתן לשלם את חשבון המים ולבצע פעולות גבייה דרך ה-mast 

בירורים בטלפון: 04-6520038 או 1800201143 או באמצעות דוא"ל MariaK@emekyizrael.org.il

 

בכל שאלה, ניתן לפנות אל קרן מגל קסלר מנהלת תחום מים ושפכי תעשייה, בדוא"ל kerenmk@eyz.org.il