פרוייקט חינוכי שביל המים


חב' יובלי העמק לקחה תחת חסותה פרויקט חינוכי שנקרא שביל המים , מדובר במימון הדרכות של ילדים

 במט"ש רני הסוללים , לשם כך המקום גודר על מנת שיהווה מקום בטיחותי לביקורים של ילדי בתי הספר במקום.

בחודש פברואר ביקרו במקום 3 כתות ז-ט' מבית הספר עמקים תבור שבקבוץ מזרע ומתוכננים במהלך השנה עוד מס' ביקורים .