מחשבון אגרת ביוב לנכס למגורים לפי צריכת מים - דו חודשית