הקמת בור הפרדת מוצקים, החלפה ושיקום קו ביוב לסילוק שפכי גבעת אלה. בור הפרדת מוצקים