החלפת קטע קו מים והגדלת קוטרו, דבר היאפשר אספקת מים למפעלים חדשים.חפירות בקו המים באלון תבור