פינוי בוצה- אלון תבור

הוצאה ופינוי בוצה מתקן קדם אלון תבור.

במסגרת הפרויקט בוצעה הוצאה ופינוי בוצה מבריכות שקוע ואטימת הבריכות בהתאם לדרישות משרד להגנת הסביבה.