סילוק ביוב עין דור למטחברת יובלי העמק הקימה תחנת שאיבה וקו ביוב לסילוק שפכי קבוץ עין דור אל מט"ש דברת,

זאת כחלק מתכנית האב לבטל את מתקני הטיפול הקיימים ביישובים .