מערכת לקריאה מרחוק של מדי מיםכחלק מהמאמץ להורדת הפחת תוך התקדמות טכנולוגית הכרחית ובמטרה לתת שירות טוב יותר ולמפעלים וליישוביים הוחלפו מדי המים למדי מים משדרים מרחוק:

בתחילה הוחלפו כל מדי המים באזה"ת אלון תבור למדים משדרים מרחוק .

אחוזת ברק- הוחלפו כל מדי המים הישנים במדי מים משדרים מרחוק  .

אזה"ת שגיא 2000- אנו כרגע בתהליך החלפת מדי המים בכל המפעלים .

בתמונה : מערכת לקריאה מרחוק של מדי מים: בעזרת המערכת ניתן לגלות דלף, פיצוצי מים, נזילה, חבלה וגניבות מים.