בדיקות איכות מים

ספקי המים אחראים לספק מים ראויים לשתיה לצרכנים ביישובים.על מנת לעקוב אחר איכות המים מבוצעות בדיקות שונות באופן שוטף במערכות האגירה וההולכה של המים.

מטרת הבדיקות לוודא כי מסופקים מים באיכות מי שתיה על ידי בדיקה להיעדר חיידקים ומרכיבים כימיים..

הדיגום מתבצע בהתאם לתקנות בריאות העם התשע"ג 2013, בהן נקבעו הדרישות המינימליות להיקף הדיגום ותקני איכות המים.

החל מחודש ינואר2014  חברת יובלי העמק מבצעת את דיגום מי השתייה ביישובים בהם הינה ספקית המים: אחוזת ברק, סוועאד חמירה,מנשיה זבדה

 ובשני אזורי התעשייה:אלון תבור,שגיא 2000.

 בנוסף, מבצעת החברה שירותי דיגום לכלל יישובי המועצה ( מלבד גזית וכפר גדעון), בהתאם לתכנית הדיגום.

במידה ומתגלה חריגה באחד הפרמטרים הנדגמים, באחריות ספק המים לדווח על כך למשרד הבריאות בזמן אמת, ולטפל באירוע מול כל הגורמים הרלוונטים.

בנוסף, על ספק המים חלה החובה לשקיפות ודיווח לציבור על איכות המים כך שכל אדם יוכל לדעת פרטים על איכות המים המסופקים לו עד שעון הצרכן.

 

לפניכם דוח' איכות מים רבעוני חד שנתי ושנתי המפורסם בהתאם לקבוע בתקנות מי השתיה.

 

  דוח רבעוני ינואר עד מרץ 2014
  דוח מיקרוביאלי חודש ינואר 2018
  דוח מיקרוביאלי חודש פברואר 2018
  סיכום מיקרוביאלי חודש מרץ 2018
  דוח רבעוני-ינואר עד מרץ מסמך מלווה
  סיכום מיקרובילאי חודש מאי 2018
  דוח מיקרוביאלי מרוכז אפריל עד יוני 2014
  דוח רבעוני יולי עד ספטמבר 2014
  דוח רבעוני יולי-ספטמבר ריכוז כלור ורמת עכירות- גרפים
  דוח רבעוני אוקטובר-דצמבר 2014
  דוח שנתי 2013-2014
  דוח מיקרוביאלי חודש אוקטובר 2018
  דוח רבעוני אפריל עד יוני 2015
  דוח שנתי 2014
  דוח איכות מים רבעון ראשון 1.1.15-31.3.15
  דוח רבעון 3 1.7.15-31.9.15
  סיכום חודש פברואר דיגומי מים 2019
  סיכום חודש מאי דיגומי מים 2019
  דו"ח רבעון רביעי 1.10.15-31.12.15
  דיווח חברת מקורות על אספקת מים מקידוחי מי שתיה
  דו"ח רבעוני 1-3/2016
  דוח שנתי 2015
  דוח איכות מים מרץ 2019
  סיכום חודש אפריל דיגומי מים 2019
  סיכום חודש אוגוסט דיגומי מים 2019
  דוח רבעוני שני 4-6/2016
  ריבעון 3 1.7.2016-30.9.2016
  דו"ח איכות מים מחצית שניה 2016
  סוועיד חמירה - דיווח לציבור על תוצאה חריגה-6.4.17
  סיכום ינואר דיגומי מים 2019
  סיום אירוע חריג סוואעד חמירה
  רבעון 1 2017
  דוח חצי שנתי 1.1.2017-31.6.2017
  דוח רבעון 3 יוני עד ספטמבר 2017
  דוח רבעון4 אוקטובר עד דצמבר
  דוח שנתי 2017
  דו"ח איכות מים שנתי 2019
  דוח מיקרוביאלי ינואר 2020
  דוח מיקרוביאלי פברואר 2020
  דוח מיקרוביאלי מרץ 2020
  דוח מיקרוביאלי מאי 2020
  דוח אמקרוביאלי אפריל 2020
  דוח מיקרוביאלי יוני 2020
  דוח מיקרוביאלי יולי 2020
  דוח מיקרוביאלי אוגוסט 2020
  דוח מיקרוביאלי אוגוסט 2020
  דוח מיקרוביאלי ספטמבר 2020
  דוח מיקרוביאלי אוקטובר 2020
  דוח מיקרוביאלי ינואר 2020
  דוח מיקרוביאלי פברואר 2019
  דוח מיקורביאלי מרץ 2019
  דוח מיקרוביאלי אפריל 2019
  דוח מיקרוביאלי מאי 2020
  דוח מיקרוביאלי יוני 2019
  דוח מיקרוביאלי חודש ספטמבר 2018
  סיכום חודש יוני דיגומי מים 2019
  סיכום חודש ספטמבר דיגומי מים 2019
עבור לתוכן העמוד