כנס רפתנים 23.12.18

ב23.12.18 חב' יובלי העמק קיימה כנס רפתות,( בתחום המועצה כ-80 רפתות) שבו הוזמנו כל הרפתנים של עמק יזרעאל.
מטרת הכנס הייתה להעביר לרפתנים את חשיבות הטיפול בשפכים אשר מוזרמים לביוב:
הרפתות מזרימות שפכים באיכויות אשר עלולות לגרום לעומסים גדולים על המט"ש, בעיקר באזורים בהם ישנו ריכוז של רפתות.
˜ עומסים אלה באים ליידי ביטוי בעלויות טיפול נוספות שיש למט"ש לצורך עמידה בתקנות הקולחים.
˜ החל מינואר 2016, המועצה חויבה לפעול בהתאם לכללים ,לדגום את שפכי הרפתות בתחומה ולקבוע תעריף ביוב בהתאם לאיכות הנמדדת.
המסר העיקר שניסה להעביר מנכ"ל יובלי העמק לרפתנים" "המועצה מבינה את קשיי הרפתנים אך מחויבת לעבוד בהתאם לחוק , אנחנו איננו נגד הרפתנים , נעזור לכל רפתן ורפתן במה שאפשר, לשם כך הוזמנו
לכנס 3 חברות שיסבירו על איזה פתרונות ניתן לרפתות"
כנס רפתנים 23.12.18 (הגדל)
  מצגת שהוצגה לרפתנים בכנס ב23.12.18
  מצגת שהוצגה לרפתנים כנסת רפתנים שהתקיים במועצה 31.1.16
עבור לתוכן העמוד