זרם חדשות

קבוץ הסוללים

קבוץ הסוללים בתהליך מתקדם מול המועצה להעביר את האחריות לתפעול תשתיות המים והביוב לידיה/לידי יובלי העמק.

כנס רפתנים 31.1.16

בעקבות תקנות חדשות שנכנסו ב2016 בנושא ביוב ברפתות,קיימה חברת יובלי העמק מפגש לכל הרפתנים בעמק יזרעאל אשר התקיים במועצה ובו הוסבר בהרחבה המשמעויות הנגזרות מכך.
כנס רפתנים 31.1.16 (הגדל)
בעקבות תקנות חדשות שנכנסו ב2016 בנושא  ביוב ברפתות,קיימה חברת יובלי העמק מפגש לכל הרפתנים  בעמק יזרעאל אשר התקיים במועצה ובו הוסבר בהרחבה המשמעויות הנגזרות מכך.
  כנסת רפתנים שהתקיים במועצה 31.1.16
עבור לתוכן העמוד